Om Neda Blakstad

(tidligere Neda Afshari Pour)

Neda Blakstad / Neda Afshari Pour

Jeg er en samfunnsengasjert kvinne med bachelor i bedriftspedagogikk og likestilling. Jeg ønsker å bidra til mer mangfold på arbeidsplassene, spesielt på Sørlandet. Jeg ønsker å være en stemme til dem som ofte ikke blir hørt.

Mine nåværende aktiviteter

Tidligere erfaring

  • Konsulent, Norske Kvinners Sanitetsforening – Tilpasse Motherhood for å styrke mødre med minoritetsbakgrunn i foreldrerollen, slik at de lettere kan stå imot press i sine miljøer og kan støtte sine barn i å ta egne, selvstendige valg.
  • Prosjektleder, Veiviser (Kirkens Bymisjon). En vei inn i samfunnet for personer med migrasjonsbakgrunn, slik at de som er nye i Norge får bli kjent med norske personer og det norske samfunnet.
  • Organisasjonsutvikler, Batteriet, En organisasjon under Kirkens Bymisjon som jobber med å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.
  • Ansvarlig for sosiale medier, Assistert Selvhjelp AS / AssistertSelvhjelp.no (Årets Sosiale Entreprenør 2018).
  • Ruskonsulent, NAV Vennesla
  • Flyktningkonsulent, NAV Vennesla
  • Styremedlem, Lunar Kvinnegruppe
  • Prosjektmedarbeider, Seemas Talentprogram
  • Kursholder for arbeidssøkende, JobLearn
  • Prisen Ung stemme, Innovasjon Norge. Jeg var en av fire unge kvinner som ble løftet fram av statsrådene Monica Mæland og Solveig Horne og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.