Om Neda Blakstad

(tidligere Neda Afshari Pour)

Neda Blakstad / Neda Afshari Pour

Jeg er en samfunnsengasjert kvinne med bachelor i bedriftspedagogikk og likestilling. Jeg ønsker å bidra til mer mangfold på arbeidsplassene, spesielt på Sørlandet. Jeg ønsker å være en stemme til dem som ofte ikke blir hørt.

Mine nåværende aktiviteter

 • Jobbveileder, Oppfølgingsenheten Frisk (Oppfrisk). Oppfølging av personer som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Politiker for Arbeiderpartiet. Styremedlem og kvinnepolitisk kontaktperson i Kristiansand Arbeiderparti, Tredjeplass på Arbeiderpartiets liste til Fylkestinget i Agder 2019. Sitter på Fylkestinget i Plan, vei og samferdselskomiteen. Er leder for Trafikksikkerhetsforum på Fylkestinget Agder.
 • Styreleder, Lunar Frivillig Organisasjon
 • Medlem i prosjektledergruppen. Feministisk julekalender 2020 med midler fra Cultiva

Tidligere erfaring

 • Konsulent, Norske Kvinners Sanitetsforening – Tilpasse Motherhood for å styrke mødre med minoritetsbakgrunn i foreldrerollen, slik at de lettere kan stå imot press i sine miljøer og kan støtte sine barn i å ta egne, selvstendige valg.
 • Prosjektleder, Veiviser (Kirkens Bymisjon). En vei inn i samfunnet for personer med migrasjonsbakgrunn, slik at de som er nye i Norge får bli kjent med norske personer og det norske samfunnet.
 • Organisasjonsutvikler, Batteriet, En organisasjon under Kirkens Bymisjon som jobber med å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering.
 • Ansvarlig for sosiale medier, Assistert Selvhjelp AS / AssistertSelvhjelp.no (Årets Sosiale Entreprenør 2018).
 • Ruskonsulent, NAV Vennesla
 • Flyktningkonsulent, NAV Vennesla
 • Styremedlem, Lunar Kvinnegruppe
 • Prosjektmedarbeider, Seemas Talentprogram
 • Kursholder for arbeidssøkende, JobLearn
 • Prisen Ung stemme, Innovasjon Norge. Jeg var en av fire unge kvinner som ble løftet fram av statsrådene Monica Mæland og Solveig Horne og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.